پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک
پنجاه و چهارمین جلسه گروه ترافیک،فرهنگ و رفتارهای جامعه اندیشمندان ترافیک کشور

پنجاه و چهارمین جلسه گروه ترافیک،فرهنگ و رفتارهای جامعه اندیشمندان ترافیک کشور، در تاریخ 97/06/06 روز سه شنبه، در مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا برگزار گردید.
23:52:30
[بیشتر بخوانید ...]

شصت و چهارمین جلسه کارگروه قوانین،مقررات و ساختارهای سازمانی جامعه اندیشمندان ترافیک کشور

شصت و چهارمین جلسه کارگروه قوانین،مقررات و ساختارهای سازمانی جامعه اندیشمندان ترافیک کشور،در تاریخ 97/05/15 روز دوشنبه، در مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا برگزار گردید.
۱۴ شهریور ۱۳۹۷ , ۰۰
[بیشتر بخوانید ...]

شصت و سومین جلسه گروه قوانین،مقررات و ساختارهای سازمانی

به نقل از دبیرخانه جامعه اندیشمندان ترافیک کشور؛ شصت و سومین جلسه کارگروه قوانین،مقررات و ساختارهای سازمانی، در روز دوشنبه مورخ 97/02/24 در مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا برگزار گردید.
9:38:30
[بیشتر بخوانید ...]

ارتقاء رتبه علمی

جناب آقای دکتر احدی، ریاست محترم پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری، ارتقاء رتبه علمی جناب عالی به دانشیاری را تبریک گفته و برای شما آرزوی توفیقات روزافزون را از خداوند منان خواستاریم. از طرف پلبس راهور ناجا، مرکز تحقیقات کاربردی،دبیرخانه جامعه اندیشمندان ترافیک کشور.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۰۰
[بیشتر بخوانید ...]

پنجاه و دومین جلسه گروه اصلاح فرآیند ارائه خدمات ترافیک

با احترام به آگاهی می رساند؛ پنجاه و دومین جلسه گروه اصلاح فرآیند ارائه خدمات ترافیکی ، در روز دوشنبه مورخ 96/04/26 در سالن جلسات جامعه اندیشمندان ترافیک کشور برگزار خواهد شد.
22:07:15
[بیشتر بخوانید ...]

[آرشیو اخبار]