پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک
شصت و دومین جلسه گروه قوانین؛مقررات و ساختارهای سازمانی

شصت و دومین جلسه گروه قوانین؛مقررات و ساختارهای سازمانی در روز دوشنبه مورخ 96/10/18 در سالن جلسات جامعه اندیشمندان ترافیک کشور برگزار خواهد شد.
۱۰ دی ۱۳۹۶ , ۱۱:۱۶:۱۵
[بیشتر بخوانید ...]

شصتمین جلسه گروه قوانین؛مقررات و ساختارهای سازمانی جامعه اندیشمندان ترافیک کشور

با احترام به آگاهی می رساند ؛ شصتمین جلسه گروه قوانین؛مقررات و ساختارهای سازمانی به روز دوشنبه مورخ 1396/08/22 موکول گردیده است.این جلسه در سالن جلسات جامعه اندیشمندان ترافیک کشور برگزار می گردد.
21:19:00
[بیشتر بخوانید ...]

پنجاه و دومین جلسه گروه ترافیک،فرهنگ و رفتارهای جامعه اندیشمندان ترافیک کشور

به نقل از دبیرخانه جامعه اندیشمندان ترافیک کشور،پنجاه و دومین جلسه گروه ترافیک،فرهنگ و رفتارها در روز سه شنبه مورخ 96/08/16 در سالن جلسات جامعه اندیشمندان ترافیک کشور برگزار خواهد شد. تلفن دبیرخانه : 81253740 خانم محمدی
۱۰ آبان ۱۳۹۶ , ۰۹:۵۵:۴۵
[بیشتر بخوانید ...]

شصتمین جلسه گروه قوانین،مقررات و ساختارهای سازمانی جامعه اندیشمندان ترافیک کشور

با احترام به اطلاع کلیه اعضای محترم گروه قوانین،مقررات و ساختارهای سازمانی جامعه اندیشمندان ترافیک کشور می رساند؛ شصتمین جلسه گروه مذکور در روز دوشنبه مورخ 96/08/15 در سالن جلسات جامعه اندیشمندان ترافیک کشور برگزار خواهد شد.
۱۰ آبان ۱۳۹۶ , ۰۹:۵۰:۴۵
[بیشتر بخوانید ...]

برگزاری پنجاه و چهارمین جلسه گروه اصلاح فرآیند ارائه خدمات ترافیکی

به نقل از دبیرخانه جامعه اندیشمندان ترافیک کشور ؛ پنجاه و چهارمین جلسه گروه اصلاح فرآیند ارائه خدمات ترافیکی ،در روز چهار شنبه مورخ 96/07/26 در سالن جلسات جامعه اندیشمندان ترافیک کشور برگزار خواهد شد.
۲۳ مهر ۱۳۹۶ , ۱۰:۰۹:۴۵
[بیشتر بخوانید ...]

[آرشیو اخبار]